ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ ວັນລັດຖະການ ຈັນ - ສຸກ

ເວລາເຮັດວຽກ: 08:30 ເຊົ້າ - 05:00 ແລງ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່

ຕຶກອາຄານສະຖາບັນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.
ຊັ້ນ 8th, ຫ້ອງນໍ້າເບີ : 802

ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ໂທລະສັບ: +856 20 9294 3837

ອີເມລ: eehq@ee.com.la