ພິທີເປີດໂຕ ບໍລິສັດ ອີແອນອີ ເອັນຈີເນຍຣິ້ງ ແອນ ເຊີວິດ ຈຳກັດ (E&E Engineering and Service Company Limited)

(ຊ້າຍ) ທ່ານ Jakgrich Pibulpairoj, ທ່ານ Chatchawan Sakornsin, ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ໃຫ້ກຽດຕັດ ribbon ເປີດໂຕ ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ...