Posts by sphoukhong

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການເຊັນຍາ ຄຸ້ມຄອງຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັັກສາ (O&M) ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ E&E ແລະ ບໍລິສັດ NT1PC

ບໍລິສັດ ອີແອນອີ ເອັນຈີເນັຍຣິ້ງ ແອນເຊີວິດ ຈຳກັດ (E&E) ໄດ້ຈັດພິທີ ສະເຫລີມສະຫລອງ ການເຊັນສັນຍາ ບໍລິການ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ (O&M) ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ E&E ແລະ  ບໍລິສັດນໍ້າເທີນ 1...

ພິທີເປີດໂຕ ບໍລິສັດ ອີແອນອີ ເອັນຈີເນຍຣິ້ງ ແອນ ເຊີວິດ ຈຳກັດ (E&E Engineering and Service Company Limited)

(ຊ້າຍ) ທ່ານ Jakgrich Pibulpairoj, ທ່ານ Chatchawan Sakornsin, ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ໃຫ້ກຽດຕັດ ribbon ເປີດໂຕ ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ...

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ EDL-GEN O&M ແລະ ບໍລິສັດ ESCO (ປະເທດໄທ)

ບໍລິສັດ ບໍລິການ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ອີດີແອວເຈັນ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ (EDL-Gen O&M) ໂດຍ ທ່ານ ພູມມີ ເນຕີບັນດິດ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (CEO) ແລະ ບໍລິສັດ EGCO Engineering &...