Slide 1
สัญญา บริการเดินเครื่อง และ บำรุงรักษา
ระหว่าง บริษัท E&E กลับ NT1PC

โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 (650 เมกะวัตต์)

Slide 1
สัญญา บริการเดินเครื่อง และ บำรุงรักษา
ระหว่าง บริษัท E&E กลับ NT1PC

โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 (650 เมกะวัตต์)

previous arrow
next arrow
clouds-77991100-slide1
clouds-77991100-slide2

ธุรกิจบริการ
เดินเครื่อง

บริษัท อีแอนอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (E&E)

ก่อตั้งโดยพันธมิตร 2 บริษัท คือ EDL-GEN Operation and Maintenance Service Sole Co. Ltd (EDL-Gen O&M) บริษัทในเครือของ EDL- Generation Public Company (EDL-Gen) และ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก (เอสโก), ผู้นำผู้ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของไทย. บริษัท E&E ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนของบริษัทคือ 8,000,000,000 กีบ (1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่ง บริษัท EDL-Gen O&M ถือหุ้น 60% และ 40% ถือหุ้น โดย บริษัท ESCO.

พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าที่ให้บริการ

ที่อยู่ของเรา

ถนนมิตรภาพลาว-ไทย อาคารศูนย์ฝึกอบรม ฟฟล ห้องเลขที่ 802 บ้านท่งกาง เมืองศรีสัตตนาค นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว.