การเฉลิมฉลอง พิธีลงนามสัญญาบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 ระหว่าง E&E และ NT1PC

บริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (E&E) และบริษัท ไฟฟ้าน้ำเทิน 1 จำกัด (NT1PC) ลงนามสัญญาบริการเดินระบบและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 1 ลงวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเลอ ธาตุหลวง ดอร์ บูทีค ,นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. ทั้งนี้ โดยมีตัวแทน โดยมี นางสุขสันต์ พงษ์พิลา ประธานกรรมการ บริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท EDL-Generation Public Company (CAO) เป็นประธาน

ในปี 2564 E&E ได้ลงนามในข้อตกลงการบริการก่อนดำเนินการอย่างเป็นทางการ (ช่วงก่อน COD) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2564 – 13 สิงหาคม 2565 (COD) จากนั้น E&E ได้ทำสัญญาบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ขอบเขตการให้บริการหลักคือ ดำเนินการและบริหารจัดการ PPA การซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และสายส่ง 500kV จากโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 ถึงสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 500 กิโลโวลต์ นอกจากนี้ E&E ยังมีบริการด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นบริการจัดหาส่วนบุคคลเพื่อรองรับ TOR สำหรับการส้อมแปงใหญ่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ.