ธุรกิจบริการบำรุงรักษา

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และ มีผลผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ซับซ้อนจึงต้องมีความแม่นยำ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น และด้วยประสบการณ์ในงานบำรุงรักษา เอสโก มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายด้าน ที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะงานบริการด้านบำรุงรักษาในโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ.

E&E มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่มีปัญหา รวมถึงงาน Package Maintenance และให้คำปรึกษากับทีมงานด้านงานบำรุงรักษา หรืองานปรับปรุงพัฒนาต่างๆ.

ธุรกิจให้บริการบำรุงรักษา ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ดังนี้

งานบำรุงรักษาระบบเครื่องกล