ธุรกิจบริการวิศวกรรมและก่อสร้าง

ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง ประกอบกับประสบการณ์ของบุคลากรที่สะสมมายาวนานกว่า 30 ปี ทั้งในงานด้านพัฒนาการก่อสร้าง งานบริหารโครงการ และงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า.

บริษัท E&E มุ่งมั่นให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง (EPC) และงานโครงการแบบครบวงจร (Turnkey Project) สำหรับโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทั้งงานโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัดคุม และ Test and Commissioning สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า และครอบคลุมถึงงานระบบส่งและจ่ายไฟฟ้ากำลัง ระบบผลิตและจ่ายน้ำ ระบบจ่ายไอน้ำ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. บริการด้านวิศวกรรม ได้แก่

2. บริการด้านก่อสร้าง ได้แก่