ธุรกิจบริการเดินเครื่อง

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เอสโกมุ่งมั่นให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าครบวงจรตามมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรมืออาชีพที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพสูง พร้อมรับประกันความพร้อมในการดำเนินงาน และควบคุมต้นทุนโดยรวมให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด.

บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ได้แก่

  1. บริการจัดเตรียมงานเดินเครื่อง ตั้งแต่การวางแผน การพัฒนาระบบ และการฝึกอบรม.
  2. บริการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน ความน่าเชื่อถือของโรงงาน แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา และการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น.
  3. บริการจัดหาพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่วางแผน ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ รวมทั้งการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้วิเคราะห์ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน.
E&E มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ อาทิ ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายพนักงานเข้าทำงานในช่วงเริ่มปฏิบัติงาน ไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเดินเครื่อง ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประสบความสำเร็จ.
E&E ฝึกอบรมพนักงานภายใต้โปรแกรมภายในที่เข้มข้นสำหรับการปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา เพื่อส่งมอบประสบการณ์และบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบโรงไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎระเบียบด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม.