ธุรกิจอื่นๆ

ด้วยประสบการณ์และความรู้ของบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า รวมทั้งความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ งานให้บริการฝึกอบรมของเอสโกจึงเป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมหลักสูตรการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ระบบส่ง ระบบการจำหน่าย การบริหารจัดการและการเงิน