ประวัติองค์กร

บริษัท อีแอนอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (E&E) ก่อตั้งโดยพันธมิตร 2 บริษัท คือ EDL-GEN Operation and Maintenance Service Sole Co. Ltd (EDL-Gen O&M) บริษัทในเครือของ EDL- Generation Public Company (EDL-Gen) และ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก (เอสโก), ผู้นำผู้ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของไทย. บริษัท E&E ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนของบริษัทคือ 8,000,000,000 กีบ (1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่ง บริษัท EDL-Gen O&M ถือหุ้น 60% และ 40% ถือหุ้น โดย บริษัท ESCO.

วัตถุประสงค์

EDL-Gen O&M และ ESCO ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน1 ขนาด 650 เมกะวัตต์ และเพื่อให้บริการต่างๆ แก่โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน สปป ลาว.

บริการของเรา