พิธีลงนามสัญญาร่วมหุ้นระหว่าง บริษัท EDL-GEN O&M และ บริษัท ESCO


บริษัท EDL-Gen Operation and Maintenance Service Sole Company Limited (EDL-Gen O&M) โดย ท่าน พูมมี เนติบันดิด กรรมการผู้จัดการ & CEO และ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) โดย นายสถิตย์ ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามใน Shareholder Agreement ระหว่าง EDL-GEN O&M และ ESCO จัดตั้งบริษัท E&E Engineering and Service Co.,Ltd เพื่อรองรับการเดินเครื่อง และการบริการบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1 รวมถึงบริการ O&M อื่นๆ สำหรับโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมใน สปป. ลาว ในการนี้ เราขอชื่นชมและเป็นเกียรติอย่างสูงต่อคุณนิวัฒน์ อดิเรก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า CLMVT จำกัด (มหาชน) และคุณรัตนา ประทุมวัน กรรมการผู้จัดการและ CEO บริษัท EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) ประธานร่วมในพิธีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ลัดวิสาหะกิดไฟฟ้าลาว สาขาหลวงพระบาง สปป.ลาว