พิธีเปิดบริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท EDL-Gen Operation and Maintenance Service Sole Co., Ltd (EDL-Gen O&M) และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่ การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1 ขนาด 650 เมกะวัตต์ และเพื่อให้บริการต่างๆ แก่โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศลาว​

พิธีเปิดบริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดขึ้นที่เวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีดร.ดาววงศ์ โพนแก้ว อุปทูต A.i. หัวหน้าสำนักงานกระทรวงพลังงานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาว นายชัชวาล สาครสิน กรรมการผู้จัดการ EDL-Gen นางรัตนา ประทุมวัน และประธานเอ็กโก นายจักษ์กฤช พิบูลย์ไพโรจน์ พร้อมด้วย EDL-Gen และผู้แทน ESCO และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยพันธมิตร 2 ราย ได้แก่ EDL-Gen O&M ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) และ ESCO ผู้ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าชั้นนำของไทย ภายใต้กลุ่มเอ็กโก ผู้บริหาร นายภูมิ เนติพเนดิฐ ผู้อำนวยการ EDL-Gen O&M กล่าวในพิธี
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ด้วยทุนจดทะเบียน 8 พันล้านกีบ โดย 60 เปอร์เซ็นต์เป็นของ EDL-Gen O&M และ 40 เปอร์เซ็นต์โดย ESCO เขากล่าว

บริการของบริษัท ได้แก่ การให้บริการ O&M บริการบำรุงรักษาหลัก บริการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ข้อตกลงการบริการระยะยาว และการฝึกอบรมด้านเทคนิค นาย Phoummy กล่าว

EDL-Gen O&M ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2017 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน สปป. ลาว

วิศวกร O&M ของบริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 10 แห่ง รวมถึง น้ำงึม 1 (COD)-1971), น้ำคาน 2 (COD-2015), ห้วยลำพันใหญ่ (COD- 2015), Xeset 2 (COD-2009) ), น้ำลึก (COD-2000), Xeset 1 (COD-1991), น้ำมัง 3 (COD-2005), น้ำสะนา (COD-2014), น้ำสอง (COD-2012) และเสลาแบม โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 619MW .

ทุนจดทะเบียนของ EDL-Gen O&M อยู่ที่ 2.4 พันล้านกีบ โดย EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 100

การดำเนินธุรกิจหลักคือการให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพลังน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อยทั้งใหญ่และเล็ก และการร่วมทุนกับบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

บริการ O&M สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่ PSA Xepian-Xenamnoy, น้ำลิก 1, น้ำคาน 3, ตาดสะเลน, น้ำเทิน 1, PSA ดอนสะโฮง, น้ำเจียน และ Xeset 3

ESCO ผู้นำด้านการให้บริการเดินเครื่อง บำรุงรักษา และวิศวกรรมโรงไฟฟ้าของไทย บริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2538 และมีมูลค่าทุน 400 ล้านบาทหรือประมาณ 11.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (เอ็กโก) ถือหุ้นทั้งหมด

ESCO มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในโรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ สำหรับการให้บริการด้านปฏิบัติการ บำรุงรักษา และวิศวกรรมในประเทศไทย ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง

(จากซ้าย) นายจักษ์กฤช พิบูลย์ไพโรจน์, ร้อยโทชัชวาล สาครสิน, ดร. ดาววงษ์ โพนแก้ว และคุณรัตนา ประทุมวัน ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดบริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในเวียงจันทน์

Source: Vientiane Times Newspaper on January 14, 2019.