ร่วมงานกับบริษัท อีแอนอี

บริษัท อีแอนอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (E&E) เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า และพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเราในตำแหน่งต่อไปนี้:

บริษัท อีแอนอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (E&E)

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ “ส่วนทรัพยากรมนุษย์”: นาง อาลิสา อินทะลังสี

อาคารศูนย์ฝึกอบรม ฟฟล ห้องเลขที่ 802

ถนน มิตรภาพลาว-ไทย  บ้านท่งกาง เมืองศรีสัตตนาค นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว.

 

โทรศัพท์: +856 20 9294 3837

อีเมล: eehq@ee.com.la

รับผิดชอบงานตรวจสอบอุปกรณ์และติดตามระบบเดินเครื่อง เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าดำเนินไปได้อย่างปกติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้  

คุณสมบัติอื่นๆ (ทุกตำแหน่ง) :

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ยูนิฟอร์ม และบริการรถรับ-ส่ง
 • โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

รับผิดชอบงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล (CM) และตรวจสอบอุปกรณ์ตามแผนงาน (PM) เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าดำเนินไปได้อย่างปกติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติอื่นๆ (ทุกตำแหน่ง) :

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ยูนิฟอร์ม และบริการรถรับ-ส่ง
 • โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ